• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

شرکت سیما چوب

 

تاریخ اجرا : مهر 1395
محل اجرا : سایت راست چین
ارزش پروژه : 599 میلیون تومان
سایت شرکت سرمایه گذار : www.example.com