• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

سازه های فلزی خاص

منظور از سازه های فلزی خاص، سازه هایی از جنس فلز هستند که شکل و طراحی آن بنا به کاربرد خاص سازه به خواست و تقاضای مشتری باشد. البته بنا به مسیولیت دژپل سوله در ساخت و اجرای طرح، طراحی سازه باید طبق اصول و قواعد باشد تا سازه مقاومت مناسبی داشته باشد و از لحاظ فنی امن باشد.