• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

سازه های انواع سالنهای صنعتی

یکی از رایج ترین کاربردهای سوله، سالن ها هستند. برای مثال انواع انبارها، سالن های ورزشی، سالن های تولید دام و طیور، نمایشگاه ها و غیره از انواع سوله هستند که دژپل سوله تا کنون برای مشتری های خود اجرا نموده.
این نوع سوله با توجه به خصوصیات مختلفی از جمله ابعاد دهانه، طول، ارتفاع و تحمل برف و باد به شکل ها و طراحی های مختلفی اجرا میشود.
کیفیت اجرا به فاکتور های مخلتفی وابسته است که در این بین میتوان به محاسبات، کیفیت جوشکاری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی، کارگذاری صحیح اجزا، استفاده از پیچ و مهره‌های و سایر اتصالات استاندارد اشاره کرد.
هزینه طراحی ساخت به عواملی همچون اندازه گیری ابعاد مذکور، محاسبات درست و دقیق، انتخاب مواد اولیه مناسب، کیفیت اجرای قابل قبول واسبته است.

انواع سوله

سوله‌ دارای انواع گوناگون می‌باشد:

سوله تک دهانه به صورت ۸
سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
سوله دو دهانه به صورت ۸
سوله مدور
سوله چند ضلعی