• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

مخزن ها عموما به سازه هایی هستند که با هدف ذخیره سازی مواد به شکل جامد، مایع یا گاز طراحی و ساخته می شوند. لذا قبل از شروع کار، تصمیم گیری درمورد اندازه و ابعاد، کاربرد مخزن و محتوای مخزن انجام شود، چونکه این تصمیمات و در انتخاب مواد، محاسبات و طراحی بسیار تعیین کننده هستند.
دژپل سوله که تا کنون مجری طرح های مخزن های مختلفی بوده میتواند در کنار شما پروژه طراحی و ساخت را انجام دهد و به شما اطمینان خواهد داد که اینکار با کیفیت و استانداردهای بالا انجام خواهد گرفت.