دژپل سوله با انتشار فهرستی به عنوان مناطق تحت پوشش اعلام میدارد که آمادگی ارایه خدمات و اجرای پروژه های مختلف سوله و سالن های فلزی را در سراسر کشور از جمله تمامی شهرهای استان خوزستان، دزفول، اهواز، شوش، اندیمشک، شوشتر، مسجدسلیمان، رامهرمز و همچنین شهرهای استان اصفهان، کرمانشاه، لرستان و دیگر استان های کشور را دارد. همچنین طرح هایی برای عملیاتی کردن پروژه های کشور عراق را داشته و خواهد داشت.