پروژه شریفیان، سردخانه پایانه صادراتی

شرکت دژپل سوله انواع سوله، اسکلت های فلزی، سالن، پل و مخازج فلزی را با بهترین کیفیت در سراسر ایران، عراق، کویت، عمان، قطر دیگر کشورها اجرا می کند، برای تماس به صفحه اصلی و پیج اینستاگرام ما مراجعه کنید