نام پروژه انجام شده: شرکت صنعتی دوده فام – استراکچرهای خط توسعه