سال جدید بر شما بزرگواران و همراهان همیشگی دژپل سوله مبارک باد.